Основні принципи менеджменту в автомобільній індустрії

Основні принципи менеджменту в автомобільній індустрії
 У кожній галузі промисловості є своя специфіка. Це стосується як виробничих процесів, так і ключових принципів управління. Розповідаємо, яким має бути менеджмент в автомобільній індустрії. 

1. Орієнтація на людину

Хоча технологічні компанії намагаються максимально автоматизувати виробництво, у ланцюжку від видобутку сировини до реалізації та обслуговування готового продукту близько 80% праці виконують люди. Саме вони створюють додаткову вартість, яка є прибутком підприємства та бере участь в інвестиційних процесах. 

Виробництво в автомобільній індустрії вимагає залучення багатьох робітників — сотень, тисяч або навіть десятків тисяч. Це означає, що одним з напрямів діяльності менеджменту має бути забезпечення гідних умов праці. Тому більшість підприємств створюють посаду директора з кадрової політики. 

2. Пріоритет зовнішнього над внутрішнім

Хоча основні виробничі процеси зосереджені всередині промислового комплексу, будь-яка компанія залежить від навколишнього середовища. Вона отримує сировину чи напівфабрикати від іншого бізнесу, продає готову продукцію споживачам і виконує нормативи державного регулювання. 

Коли мова йде про підприємство автомобільної сфери, це означає:

  • Клієнтоцентричний підхід до створення нових продуктів — вони мають задовольняти основні потреби, залишаючись доступними та практичними для своєї цільової аудиторії.
  • Необхідність налагодження стійких логістичних ланцюжків із дублювальними чи резервними потоками, які забезпечать безперервне надходження ресурсів.
  • Моніторинг нормативних актів локального, державного й міжнародного рівня. Для автомобілів особливо важливими є норми щодо безпеки пасажирів і токсичності викидів. 

3. Комплексний підхід

Як здоров’я людини неможливо описати лише температурою тіла чи артеріальним тиском, так і стан підприємства не може оцінюватися лише кількома показниками. Здоров’я компанії — це скоріше збалансована взаємодія всіх її підрозділів і частин. 

Менеджмент в автомобільній індустрії має створювати ефект синергії. У такому випадку кожен департамент компанії підсилює інший. Разом вони роблять набагато більше, ніж кожен з них міг би зробити окремо. Наприклад, у виробництві технічна підтримка має забезпечувати максимально ефективне використання конвеєрних ліній, а відділ кадрів — стовідсоткову комплектацію штату в будь-який день. 

4. Ефективна мотивація

Вічних двигунів не існує — навіть ідеально налагоджену систему необхідно постійно підштовхувати, забезпечуючи безперервний рух. У бізнесі такими поштовхами будуть заходи позитивної та негативної мотивації. Під першою розуміють винагороду за успішне виконання праці, а під другою — покарання за порушення правил та ухилення від обов’язків. 

Автомобільна промисловість — високоавтоматизована сфера бізнесу. Її виробничий процес складається з типових операцій, які можуть повторюватися десятки чи сотні разів за зміну. Тому чітка та зрозуміла система мотивації буде обов’язковою умовою ефективного використання ресурсів. 

5. Лідерство

Поки виробничі процеси виконують люди, а не машини, варто враховувати й емоційну складову. Тому на керівні посади підбирають сильних лідерів. Їхнє завдання — не просто організовувати підприємство й забезпечувати взаємодію його підрозділів, а й мотивувати людей. Лідер має давати їм позитивні сигнали, а в деяких випадках — навіть слугувати ідеалом або взірцем. 

В автомобільній індустрії сильне лідерство має поєднуватися з чітко розбудованою системою кар’єрного розвитку. Це дає співробітникам мотивацію працювати максимально продуктивно, щоб отримувати винагороди та шанс на підвищення. У сучасному світі такий принцип означає відсутність жорстких бар’єрів між виробничим та адміністративним персоналом, між менеджментом і рядовими працівниками. 

Коментарі