Функції та ролі менеджменту на автопідприємстві

Функції та ролі менеджменту на автопідприємстві

 Будь-яка система потребує управління. На підприємстві ця задача покладається на керівників. Ми розглянемо їхні функції та ролі в контексті галузі автомобільних перевезень. 

Функції менеджменту

Одна з ключових задач керівника — планування. Під ним розуміють постановку мети довгострокового розвитку підприємства. В автомобільному господарстві це означає:

 • визначення територіального охоплення;
 • підбір відповідних типів транспорту;
 • створення принципів найму та атестації працівників;
 • розробку бюджету на найближчі роки, розрахунок ключових показників;
 • побудову інфраструктури — стоянок, сервісних підрозділів, служби безпеки тощо.

Ще одна важлива функція менеджменту — організація. Під нею мається на увазі побудова підприємства як єдиного комплексу. Кожен його підрозділ повинен мати чіткі правила взаємодії з іншими департаментами. Правильний підхід до розробки інструкцій, статутів та інших ділових документів дає змогу отримати ефект синергії. Це означає, що разом усі підрозділи працюватимуть краще, ніж кожен із них окремо. В контексті автомобільного підприємства це означає підтримку транспортного парку сервісною службою, надання водіями точної інформації диспетчеру тощо. 

Третя функція менеджменту — мотивація. Будь-яка система піддається ентропії, тобто руйнуванню з плином часу. Не маючи відповідної мотивації, працівники можуть погано виконувати свою роботу, ігнорувати посадові обов’язки чи порушувати інструкції. Щоб уникнути такої проблеми, менеджмент має сформувати ефективну систему заохочень. На транспортному підприємстві це можуть бути премії за дбайливе ставлення до автомобіля чи вчасне виконання кількох замовлень поспіль. Але варто пам’ятати й про негативну мотивацію — штрафи за порушення чи пошкодження майна. 

Четверта функція — контроль. Недостатньо сформувати систему, потрібно підтримувати її роботу. Менеджмент спостерігає за діяльністю підрозділів, ухвалюючи рішення про застосування позитивної чи негативної мотивації. Окрім того, він забезпечує реалізацію політики щодо кадрів, асортименту послуг і постачання. 

Ролі менеджменту

Автомобільні перевезення належать до традиційних сфер бізнесу. В них більше значення мають сумлінне виконання обов’язків і пунктуальність, ніж креативний підхід та інновації. Для таких підприємств характерна вертикальна організація керівництва. 

Вищою ланкою є топменеджмент, тобто генеральний директор і рада директорів. Їхні ключові ролі — планування й організація. Вони формують стратегічне бачення розвитку підприємства й створюють систему за синергічним принципом. 

Середня ланка менеджменту — це керівники підрозділів, філіалів, департаментів і відділів. Їхня роль полягає в організації роботи підприємства на своєму рівні й побудові системи мотивації. Вони розробляють кадрову, постачальну чи продуктову політику. 

Нижча ланка менеджменту — керівники на місцях. На автомобільному підприємстві це майстри, начальники цехів, старші механіки тощо. Їхня основна роль — контроль за виконанням політики, отриманої від вищого менеджменту. Звичайно, вони також беруть участь у мотивації персоналу, але їхні рішення переважно мають затверджуватися керівниками середньої ланки. 

На дуже великих автомобільних підприємствах керівники також можуть мати певні спеціалізації, які визначають їхні ролі:

 • фактичне лідерство;
 • символічне управління, підтримання порядку;
 • зв’язок, взаємодія підрозділів;
 • поширення інформації;
 • контроль і виявлення недоліків;
 • розподіл ресурсів;
 • ведення перемовин;
 • представництво на офіційних заходах.

Такі ролі вимагають формування розгалуженої структури з горизонтальним поділом праці. Вона характерна для підприємств, де працюють сотні чи навіть тисячі робітників.

Коментарі